Technologie výroby – BGI, s.r.o.

Společnost BGI, s.r.o., je kompetentní k výrobě plastových produktů jak pomocí technologie vstřikování, tak využití extruze.

Firma ovládá technologii výroby vstřikování termoplastických hmot. Tato technologie není nikterak nová, ale přesto vyžaduje značnou fundovanost, zvláště při výrobě vysoce sofistikovaných technických dílů.

Možnosti lisování spolešnosti BGI, s. r. o., jsou definovány uzavírací silou strojů od 20 do 320 tun a hmotností výlisku do 700 gramů.

Firma BGI, s.r.o., v těchto případech využívá toho, že umí zkonstruovat a vytvořit nástroje potřebné pro výrobu vstřikovaných produktů a má také sortiment spotřebního zboží z vlastních nástrojů.

Ceny nástrojů v těchto případech, kdy zůstane výroba čistě v naší režii (viz výše), jsou velmi atraktivní a zájem o toto řešení rychle stoupá.

V možnostech BGI, s.r.o., je i používání technologie drátového řezání a elektroerozivního obrábění, a tím jsou zajištěny možnosti výroby i velmi složitých tvarů produktů, resp. nástrojů pro jejich výrobu. Zajišťujeme také opravy a servis výrobních nástrojů, včetně zhotovování náhradních dílů.

Sídlo firmy:

BGI s.r.o.
tř. 5.května 1560
349 01 Stříbro

Provozovna:

BGI s.r.o.
U Bílé haldy 1016/II
370 01 Rokycany
Jan Mazanec
Tel.: +420 371 722 412
e-mail: j.mazanec@rh-bgi.com