Výroba a vývoj

Sdělte nám rámcovou představu – my vám pomůžeme s kompletní realizací. Díky neustále vylepšovanému know-how a dlouholetým zkušenostem dokážeme pokrýt kompletní realizaci výrobku od vývoje až po dodávku.

Naši specialisté se postarají o předložení nejlepšího technologického řešení vaší poptávky. Výsledkem je individuální řešení, se kterým je zákazník spokojen jak po technické stránce, tak i z hlediska finanční rentability. Tak vznikají individuální řešení jak pro speciální kusové výroby, tak pro výroby velkosériové.

BGI, s.r.o., zpracovává mnoho typů plastických hmot. Vstřikované produkty jsou vyráběny v provozovně v Rokycanech z materiálů, jako je ABS, PC, PE, PP, PS, PU, TPE a dalších compoundů (PVC HD, PVC W apod.), stejně jako ze speciálních technických materiálů. Po sdělení vašeho záměru vám naši specialisté doporučí optimální materiál vhodný pro konkrétní poptávku.

Technologie výroby – BGI, s.r.o.

Společnost BGI, s.r.o., je kompetentní k výrobě plastových produktů jak pomocí technologie vstřikování, tak využití extruze.

Firma ovládá technologii výroby vstřikování termoplastických hmot. Tato technologie není nikterak nová, ale přesto vyžaduje značnou fundovanost, zvláště při výrobě vysoce sofistikovaných technických dílů.

Možnosti lisování spolešnosti BGI, s. r. o., jsou definovány uzavírací silou strojů od 20 do 320 tun a hmotností výlisku do 700 gramů.

Firma BGI, s.r.o., v těchto případech využívá toho, že umí zkonstruovat a vytvořit nástroje potřebné pro výrobu vstřikovaných produktů a má také sortiment spotřebního zboží z vlastních nástrojů.

Ceny nástrojů v těchto případech, kdy zůstane výroba čistě v naší režii (viz výše), jsou velmi atraktivní a zájem o toto řešení rychle stoupá.

V možnostech BGI, s.r.o., je i používání technologie drátového řezání a elektroerozivního obrábění, a tím jsou zajištěny možnosti výroby i velmi složitých tvarů produktů, resp. nástrojů pro jejich výrobu. Zajišťujeme také opravy a servis výrobních nástrojů, včetně zhotovování náhradních dílů.

Vstřikování

Výrobu produktů metodou vstřikování plastů provádí firma BGI, s.r.o., na vstřikovacích lisech Arburg, Tederic, Feromatic a Haitian do uzavírací síly 320 tun a hmotnosti výrobku 700 g. Vybavení některých strojů umožňuje zpracování materiálů s vysokou abrazivností (PA6 + sklo apod.), včetně ovládání tahačů jader a vzduchových ventilů. Některé výrobky jsou montovány do kompletů. K této činnosti BGI, s.r.o., patří i výroby forem pro vstřikování podle zadání zákazníka.

Extruze

BGI, s.r.o., realizuje výrobu profilů a trubek z materiálů PE, PP, HD-PVC, PS, ABS a také montované profily a příslušenství. Nástroje zhotovuje BGI, s.r.o., přímo ve firmě.


Sídlo firmy:

BGI s.r.o.
tř. 5.května 1560
349 01 Stříbro

Provozovna:

BGI s.r.o.
U Bílé haldy 1016/II
370 01 Rokycany
Jan Mazanec
Tel.: +420 371 722 412
e-mail: j.mazanec@rh-bgi.com