Kontakte

Firmensitz:

BGI, s. r. o.
tř. 5. května 1560
349 01 Stříbro

Betriebsstelle Rokycany:

BGI, s.r.o.
U Bílé haldy 1016/II
337 01 Rokycany

Jan Mazanec
Tel.: +420 371 722 412
E-Mail: j.mazanec@rh-bgi.com


der Firmensitz:

BGI s.r.o.
tř. 5.května 1560
349 01 Stříbro

der Betrieb:

BGI s.r.o.
U Bílé haldy 1016/II
370 01 Rokycany
Jan Mazanec
Tel.: +420 371 722 412
e-mail: j.mazanec@rh-bgi.com